AKTUELLA UPPFINNINGAR
är ett nyhetsbrev Från Nätverket www.inventorfocus.nu.
Vår vision är att skapa fler arbetstillfällen och minimera företagens
produktutvecklingskostnader genom att löpande informera om nya
uppfinningar som bland annat söker tillverkare och marknadsförare


Länksamling för preliminär nyhetsundersökning

Vår "Länksamling för preliminär nyhetsundersökning" innehåller en snabbkurs i hur man söker i patentdatabaser, bl a en snabbkurs för patentdatabasen USPTO.
Idéum erbjuder flera olika utbildningar som syftar till att stärka idérika människors förmåga att tänka i nya banor och effektivt ta tillvara sina idéer. Sedan 1987 har vi utbildat mer än 500 av landets uppfinnare och innovatörer i kursen "Tekniskt Nyskapande".


Innovation Jönköpings län

Här nedan finns offentliga aktörer som på olika sätt och med olika kompetens kan bidra till att goda idéer även kan bli goda affärer. Det kan handla om allt från rådgivning till att dela finansiella risker med idebäraren.


Stiftelsen Innovationscentrum (SIC)

SIC tillkom 1994 som ett led i statens insatser för förnyelse av svenskt näringsliv. SIC stöder affärsmässigt intressanta innovationer i tidiga utvecklingsstadier. SIC:s webbplats skall fungera som en mötesplats för affärsskapande resurser.


ALMI Företagspartner AB

ALMI arbetar med strategisk företagsutveckling för små och medelstora företag. ALMI har ett uppdrag att främja tillväxt och förnyelse, genom att hjälpa till att utveckla nya affärsidéer, ny teknik, nya produkter.


Svenska Uppfinnareföreningen

Svenska uppfinnareföreningens uppgift är att sprid kunskap om uppfinnares villkor, öka förståelsen för uppfinnandets betydelse och främja samverkan mellan uppfinnare, forskare, politiker och näringsliv. På SUF:s webbsidor hittar du bl.a. information om kurser, stödsystem, patentsökning m.m.


Patent & Registreringsverket

PRV, Patent- och registreringsverket meddelar patent, registrerar varumärken, mönster och namn samt aktiebolag och andra företagsformer som kräver registrering. PRV utfärdar också utgivningsbevis för periodiska skrifter och erbjuder ett flertal uppdragstjänster.


Närings- och Teknikutvecklingsverket

Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, är Sveriges centrala myndighet när det gäller näringslivets utveckling. NUTEK erbjuder såddfinansiering, omfattande information, rådgivning, förmedling och projektfinansiering till mindre och företag, entreprenörer och innovatörer.


EU Mål 2 södra

"En attraktiv region med kunniga människor. Ett konkurrenskraftigt och framtidsinriktat näringsliv". Dessa är de övergripande målsättningarna för regional utveckling inom Mål 2 Södra under perioden 2000 - 2006. Idéer och visioner hos regionens invånare skall omsättas i konkret verklighet.


Venture Cup

Venture Cup är en affärsplantävling med syfte att stimulera skapandet av nya, innovativa företag med tillväxtpotential i Sverige och på så sätt bidra till att idéer och kunskap omsätts i praktiken. SIC stödjer Venture Cup och flertalet av finalisterna har erhållit finansieringsstöd från SIC.


Connect

Connect utgörs av ett nätverk av rådgivare och riskkapitalaktörer som aktivt stödjer entreprenörer att förverkliga sina affärsplaner. Under 2001 samarbetade SIC med Connect Stockholm med ett projekt att hitta innovationsidéer bland etablerade företag som kunde förmedlas till innovatörer och problemlösare i Connects och SICs nätverk. Som entreprenör kan man få hjälp av Connects nätverk med bland annat finansieringsfrågor. Connect arrangerar kontinuerligt så kallade språngbrädor som hjälper företagaren att ta "språnget" ut i näringslivet.


Robotics Learning Center

Med stöd från bl a SIC invigdes projektet Robotics Learning Center, som drivs av Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, under våren 2001. Verksamhetens huvudsyfte är att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik hos barn, studenter, lärare m fl.